giovedì 10 febbraio 2011

Gocce di poesia foggiane - Atto VMILLE E UNA NOTTE


E' nott pur' stanott
d' maledizion' e turbamint';
è nott 'a fnestr che sbatt
p'i shcaff' che i men 'u vint.

E' nott stu fridd violent'
che tagghj' facc' e capill';
é nott sta mass d' gent
inut'l cum' i birill'.

E' nott na vecchj' che fum'
'ccussì 'a trov' prim' sta mort;
é nott 'u sorrs' d'a lun',
che rid' ma almen' t'ascolt.

E' nott sta luc' accecant'
che 'n bacc' s' men furios';
è nott stu gir' a vacant'
che m'ha fatt scriv' sta cos'.

'A nott è chi dorm e chi no;
chi pregh', chi accatt' o fatigh';
chi vev' e s' vol' ammuccià,
e d' sta jurn't s' vol' scurdà.